Paatide hoiustamise ÜLDTINGIMUSED

 

§ 1 BestMarine OÜ, edaspidi BM ja paadi omanik, edaspidi omanik, on sõlminud käesoleva lepingu paadi hoiustamiseks Tallinnas Pirita sadamas sellest hetkest, kui paat on loovutatud või siirdatud BM laopinnale (siseruumis või õueplatsil).

 

§ 2. BM säilitab oma territooriumil paadi alates veesttõstmisest kuni mai viimase päevani ning korraldab paadi veesttõstmise sügisel ja vettelaskmise kevadel. Kõik väljatõsted tuleb broneerida aegsati augustis / septembris hiljemalt üks nädal enne väljatõstmist. Omanik broneerib endale väljatõstmise ja BM teatab, kui soovitud päev sobib. BM kinnitab tagasi e-posti või telefoniga reserveeritud päeva.

 

§ 3 BM esitab arve omanikule väljavõtmise, hoiustamise ja muude tellitud (kirjalikult või suuliselt) teenuste eest. Arved tuleb tasuda tähtpäevaks. Hoiustamise tasu suurus on määratud pindalast, mis saadakse, korrutades paadi üldine pikkus ja laius + 10% käiguruumi ja korrutades antud pindalat 11.-/kuu, mida arvutatakse iga alustatud kalendrikuu eest, kuid mitte vähem kui 7 kuu eest kokku .Seda võib nõuda ettemaksuna. Kui tegelikkuses on paadi mõõtmed suuremad kui paadi passis kirjeldatud, siis arvestatakse tegelike mõõtmetega hoiupindala. BM-l on ainuõigus teenuste osutamiseks oma territooriumil. Kõik paadiga seotud teenuste ja hoidmise tasud (kaasa arvatud hilinenud maksete viivisintressid) tuleb teostada hiljemalt enne paadi vettelaskmist või enne võimalikku paadi siirdamist väljaspoole BM territooriumi. BM-lon õigus arestida ja säilitada oma territooriumil paat, mille kohta esitatud arvete maksed on täies mahus või osaliselt tasumata.

 

§ 4 paadi ladustamine vastavalt eespool nimetatud tingimustel kuulub säilitamisele koos paadi taglastuse ja lisavarustusega neile reserveeritud kohas.

 

§ 5 BM loobub igasugusest vastutusest kahju eest, mis võib tuleneda paadi ülestõstmisest, sisselaskmisest, transpordist või hoidmisest, samuti juhul kui tekib tulekahju. BM-lon õigus keelduda paadi säilitamisest oma territooriumil, millel puudub kehtiv kindlustuskaitse eelnimetatud vigastuste katteks..

 

§ 6 Kui paat pannakse hoiule piirkonda, mida suvel kasutatakse haagissuvilate parklana või muuks otstarbeks kui talvesäilitus, siis tuleb paat viia hoiualast välja hiljemalt 15-mai. Muidu on BM-l õigus paat liigutada omaniku arvel muusse piirkonda. Muudel juhtudel on õigus omanikul taodelda säilitusaja pikendamist BM-lt, mille eest tasu arvestatakse nädala täpsusega.

 

§ 7 paadi omanikul tuleb tellida kevadel BM-lt paadi ja selle vahetu läheduse puhastus ning paadipukkide ladustamine. 

 

§ 8 paadi omanik, kes soovib paadi suhtes teostada toiminguid väljaspool antud kokkulepet, peab selleks sõlmima eraldi lepingu BM juhatusega.

 

9 § Lisaks käesolevale lepingule (Paatide hoiustamise ÜLDTINGIMUSED) nõustub omanik järgima Pirita sadama eeskirju.